دریافت نوبت مطب  دکتـر زهـرا زارع   متخـصـص زنان
فقط اگر قبلا از سایت نوبت گرفته اید کد ملی را وارد سپس جستجوی اطلاعات را کلیک کرده و مراحل پرداخت را تا انتها تکمیل نمائید
 
نـام بـیـمـار
نـام خانوادگی
انتخاب تاریخ پـذیـرش